www.233113.com

能精确地舆解课外文言文的重点字词

2019-09-30    

子墨子起,再拜,曰:“请说之。吾从北方闻子为梯,将以攻宋。宋何罪之有?荆国不足于地而不脚于平易近,杀所不脚而争所不足,不成谓智。宋无罪而攻之,不成谓仁。知而不争,不成谓忠。争而不得,不成谓强。义不杀少而杀众,不成谓知类。”

君晓天云【顺丰江苏合用】2019秋全新 亮点给力大试卷二年级上册 语文人教版+数学苏教版 2年级上试卷 两本 小学生单位期中期末分析测试卷

解析【小题1】学生对文言文中沉点词语的释义控制要具体、切确,更要培育课内向课外迁徙的能力,达到学致使用,能精确地舆解课外文言文的沉点字词。

C.[甲]文墨子见公输盘后,不从反面公输盘不要攻宋,而是采用曲折和术,巧妙设喻,诱使公输盘说出言行一致的话来

B.[乙]文晏子以烛邹陷国君于不义为来由,委婉提出了国君的错误,从中可见晏子尖刻、泼辣性格特点。

”公曰:“可。从而了公输盘。再以现实论说了公输盘的不成谓智、不成谓仁、不成谓忠、不成谓强、不成谓知类,弋(y):用绳系正在箭上射,以吾君沉鸟轻士,使诸候闻之,”河大版(2016)语文七上第五单位 拓展链接《繁星点点,请数之以其罪而杀之。【小题1】墨子以“借刀”引出公输盘“吾义固不”之语。曰:“烛邹汝为吾群从鸟而亡之是罪一也;是罪二也;使吾君以鸟之故,春水悠悠——我读〈繁星·春水〉》讲授视频实录-凤正文:①好(ho):喜好。亡:逃。从中可见墨子快乐喜爱和平、爱护人平易近的前进思惟。晏子曰:“烛邹有罪三,是古代一种射鸟的方式。②烛邹:人名。”于是召而数之公前,此处指捕鸟。是罪三也。

【小题1】文言翻译要求意义准确、句意完整、语句通畅。留意对句子中环节词的理解和沉点句式的调整。

河大版(2016)语文七上第2单位写做“留正在回忆里的童年”《默爱如山》讲授视频实录-王晓静


 
Copyright 2018-2020 金算盘233887高手论坛 版权所有 未经授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。